ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl   -   www.fobacon.pl   -   www.dekontaminacja.gsm.pl   -   www.soyer.info.pl   -   www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Podstawowe zalety systemu FOBACON:   Nowa      METODA      DEKONTAMINACJI      PIANĄ      posiada następujące zalety: -   OBSŁUGA   JEDNOOSOBOWA:      proste   przygotowanie   do pracy    poprzez    zmieszanie    zgodnie    z    tabelą    środków    w zależności   od   rodzaju   skażenia   i   przeznaczenia   jest   możliwe do przeprowadzenia przez jednego ratownika, -   NAJSZYBSZA   GOTOWOŚĆ   DO   UŻYCIA:      wystarczy   tylko kanister   20   L   napełnić   wodą   i   odpowiednimi   dodatkami   do dekontaminacji.    Szczegółowe    informacje    na    ten    temat znajdują się w instrukcji obsługi,  -   NAJPROSTSZA   APLIKACJA:      dzięki   jasnym   instrukcjom   dla różnych typów zanieczyszczeń,  -   PRZYJAZNY   DLA   ŚRODOWISKA   NATURALNEGO:      bardzo małe ilości wody oraz dodatków dekontaminacyjnych, -   MINIMALIZACJA   KOSZTÓW   UTYLIZACJI:      mniej   niż   10% dotychczas     zużywanej     wody     przy     innych     metodach dekontaminacji. -    System    wyłącznie    PNEUMATYCZNY:        bez    konieczności zasilania elektrycznego,   -   NIE   WYTWARZA   AEROZOLU:      podczas   nakładania   piany   i dekontaminacji nie wytwarza się aerozol,  - Urządzenie samo się dekontaminuje,   System     FOBACON     przeznaczony     jest     do     szybkiej     i skutecznej dekontaminacji: A – skażeń radioaktywnych B – skażeń biologicznych C – skażeń chemicznych 
ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

PL  |  EN  |  DE  |  RU  

THE
Podstawowe zalety systemu FOBACON:   Nowa     METODA     DEKONTAMINACJI     PIANĄ     posiada następujące zalety: -   OBSŁUGA   JEDNOOSOBOWA:      proste   przygotowanie do   pracy   poprzez   zmieszanie   zgodnie   z   tabelą   środków w   zależności   od   rodzaju   skażenia   i   przeznaczenia   jest możliwe do przeprowadzenia przez jednego ratownika, -   NAJSZYBSZA   GOTOWOŚĆ   DO   UŻYCIA:      wystarczy tylko    kanister    20    L    napełnić    wodą    i    odpowiednimi dodatkami   do   dekontaminacji.   Szczegółowe   informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi,  -      NAJPROSTSZA      APLIKACJA:            dzięki      jasnym instrukcjom dla różnych typów zanieczyszczeń,  -     PRZYJAZNY     DLA     ŚRODOWISKA     NATURALNEGO:       bardzo       małe       ilości       wody       oraz       dodatków dekontaminacyjnych, -   MINIMALIZACJA   KOSZTÓW   UTYLIZACJI:      mniej   niż 10%     dotychczas     zużywanej     wody     przy     innych metodach dekontaminacji. -   System   wyłącznie   PNEUMATYCZNY:      bez   konieczności zasilania elektrycznego,   -   NIE   WYTWARZA   AEROZOLU:      podczas   nakładania piany i dekontaminacji nie wytwarza się aerozol,  - Urządzenie samo się dekontaminuje,   System    FOBACON    przeznaczony    jest    do    szybkiej    i skutecznej dekontaminacji: A – skażeń radioaktywnych B – skażeń biologicznych C – skażeń chemicznych
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu