ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl   -   www.fobacon.pl   -   www.dekontaminacja.gsm.pl   -   www.soyer.info.pl   -   www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Najważniejsze cechy i właściwości systemu FOBACON:   UNIWERSALNOŚĆ   SYSTEMU:      możliwość   dostosowania   do różnych    potrzeb    i    możliwości    -    dostępne    są    systemy przenośne, przewoźne, stacjonarne oraz zintegrowane. SZEROKI    ZAKRES    ZASTOSOWANIA:    dostępność    różnych rodzajów   środków   do   dekontaminacji   pojazdów,   urządzeń, sprzętu     ochronnego,     ludzi     i     zwierząt     oraz     szybkie wytwarzanie    wydajnej    i    wysoce    efektywnej    piany    do odkażania   substancji   niebezpiecznych   w   zakresie   ABC   (   A   = Skażenie   Radioaktywne   ·   B   =   Skażenie   Biologiczne   ·   C   = Skażenie    Chemiczne).    Możliwe    jest    również    stosowanie poszczególnych    środków    dekontaminacyjnych    przy    wielu innych akcjach. ŁATWE       UŻYTKOWANIE:              modułowa       konstrukcja,         zautomatyzowane   przepływy,   redukcja   ustawień   ręcznych, proste   przygotowanie   do   pracy   poprzez   zmieszanie   zgodnie z    tabelą    środków    w    zależności    od    rodzaju    skażenia    i przeznaczenia   możliwe   do   przeprowadzenia   przez   jednego ratownika. NIEZAWODNE   FUNKCJONOWANIE:      dzięki   konsekwentnej redukcji ustawień ręcznych. WYTRZYMAŁA    KONSTRUKCJA:        na    skutek    zastosowania wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. WYSOKIE      BEZPIECZEŃSTWO      PRACY:            za      sprawą nowoczesnych systemów sterowania. OCHRONA     ŚRODOWISKA     NATURALNEGO:          niewielkie zapotrzebowanie     wody     -     mniej     niż     10%     dotychczas zużywanej    wody    przy    innych    metodach    dekontaminacji. Bezpieczne   oddziaływanie   na   środowisko   naturalne   poprzez wytwarzanie minimalnej ilości ścieków.  
ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

PL  |  EN  |  DE  |  RU  

THE
Najważniejsze cechy i właściwości systemu FOBACON:   UNIWERSALNOŚĆ   SYSTEMU:      możliwość   dostosowania do   różnych   potrzeb   i   możliwości   -   dostępne   są   systemy przenośne, przewoźne, stacjonarne oraz zintegrowane. SZEROKI      ZAKRES      ZASTOSOWANIA:      dostępność różnych      rodzajów      środków      do      dekontaminacji pojazdów,     urządzeń,     sprzętu     ochronnego,     ludzi     i zwierząt   oraz   szybkie   wytwarzanie   wydajnej   i   wysoce efektywnej       piany       do       odkażania       substancji niebezpiecznych    w    zakresie    ABC    (    A    =    Skażenie Radioaktywne    ·    B    =    Skażenie    Biologiczne    ·    C    = Skażenie   Chemiczne).   Możliwe   jest   również   stosowanie poszczególnych     środków     dekontaminacyjnych     przy wielu innych akcjach. ŁATWE     UŻYTKOWANIE:          modułowa     konstrukcja,       zautomatyzowane      przepływy,      redukcja      ustawień ręcznych,    proste    przygotowanie    do    pracy    poprzez zmieszanie   zgodnie   z   tabelą   środków   w   zależności   od rodzaju      skażenia      i      przeznaczenia      możliwe      do przeprowadzenia przez jednego ratownika. NIEZAWODNE         FUNKCJONOWANIE:                  dzięki konsekwentnej redukcji ustawień ręcznych. WYTRZYMAŁA       KONSTRUKCJA:              na       skutek zastosowania              wytrzymałych              elementów konstrukcyjnych. WYSOKIE    BEZPIECZEŃSTWO    PRACY:        za    sprawą nowoczesnych systemów sterowania. OCHRONA   ŚRODOWISKA   NATURALNEGO:      niewielkie zapotrzebowanie    wody    -    mniej    niż    10%    dotychczas zużywanej        wody        przy        innych        metodach dekontaminacji.       Bezpieczne       oddziaływanie       na środowisko   naturalne   poprzez   wytwarzanie   minimalnej ilości ścieków.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu