ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Pezentujemy   unikalny   system   FOBACON   do   dekontaminacji pianą     przeznaczony     do     odkażania     urządzeń,     sprzętu ochronnego,   środków   transportu,   a   także   ludzi   i   zwierząt skażonych     niebezpiecznymi     substancjami     chemicznymi, promieniotwórczymi     (radiologicznymi     i     nuklearnymi)     i biologicznymi   (także   w   przypadku   pandemii   koronawirusa CoVID-19     /     SARS-CoV-2,     bliskowschodniego     zespołu oddechowego    wywoływanego    przez    coronavirusa    MERS- CoV,   ptasiej   grypy   A/H1N1,   afrykańskiego   pomoru   świń   ASF oraz   przeciwko   przetrwalnikom   wąglika).   Naszym   celem   jest szybkie     i     skuteczne     odkażenie     przy     równoczesnym generowaniu   minimalnej   ilości   ścieków   i   najniższym   zużyciu wody.   Dzięki   naszym   urządzeniom   FOBACON   (przenośnym, mobilnym     i     stacjonarnym)     możemy     odkażać     zarówno sprzęt, jak i ludzi i zwierzęta w sytuacji zagrożenia CBRN. Dekontaminacja    skażonych    osób    (w    tym    rannych)    jest szczególnym   zadaniem.   Środki   FOBACON   typu   P   stosowane do     dekontaminacji     są     testowane     dermatologicznie     i przyjazne      dla      skóry.      Nasze      urządzenia      FOBACON zapewniają   optymalne   rozwiązanie   w   połączeniu   z   naszymi środkami   pianotwórczymi   -   z   myślą   o   szybkiej   gotowości operacyjnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. System     FOBACON     dostarczamy     w     wersji     przenośnej, mobilnej,   do   kontenerów   i   do   przyczep.   Posiadamy   system FOBACON   w   zróżnicowanych   rozmiarach:   FOBACON   40-F ,        FOBACON   40-T ,   Quick   FOBACON ,   Quick   FOBACON   II ,        FOBACON 100    oraz   FOBACON 200 Środki    do    dekontaminacji    kombinezonów,    sprzętu ochronnego, urządzeń oraz środków transportu: Środek    FOBACON    GT1     do    dekontaminacji    (może    być stosowany razem z preparatem FOBACON GA1). Środek    FOBACON    GT3     do    dekontaminacji    (może    być używany razem z preparatem FOBACON GC1). Środek    FOBACON    GA1     do    dekontaminacji    do    skażeń promieniotwórczych, zawierający kwas cytrynowy. Środek   FOBACON   GB3    (WOFASTERIL ®    +      ALCAPUR ® )   do dekontaminacji       skażeń       biologicznych       (dezynfekcji) zawierający     kwas     nadoctowy.     Zabija     bakterie,     wirusy, zarodniki    i    grzyby.    Sprawdzona    skuteczność    przeciwko przetrwalnikom wąglika, ASF oraz SARS-CoV-2 (COVID-19). Środek     FOBACON     GC1      do     dekontaminacji     skażeń chemicznych.     Zawiera     nadtlenek     wodoru.     Może     być stosowany razem z GT3. Środki do dekontaminacji osób: Środek   FOBACON   PA1    do   dekontaminacji   skóry   /   osób   z substancji radioaktywnych. Środek   FOBACON   PB1    do   dekontaminacji   skóry   /   osób   z substancji biologicznych. Środek   FOBACON   PC2    do   dekontaminacji   skóry   /   osób   z substancji chemicznych. Środek     FOBACON     GB3      do     dekontaminacji     skażeń biologicznych      (dezynfekcji),      skuteczny      w      przypadku wirusów   (także   koronawirusa   SARS-CoV-2)   w   stężeniu   0,5% może być stosowany do odkażania osób. Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) Tel. (+48) 601 41 38 22 , e-mail: compart©fobacon.pl
COMPART Dziembowski FOBACON Dekontaminacja 20200626-1424 OiB (www.ratownictwo.com.pl) COMPART Dziembowski FOBACON Dekontaminacja Ochrona środowiska naturalnego (www.ratownictwo.com.pl)
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
SYSTEM FOBACON DO DEKONTAMINACJI
Pezentujemy       unikalny       system       FOBACON       do dekontaminacji     pianą     przeznaczony     do     odkażania urządzeń,   sprzętu   ochronnego,   środków   transportu,   a także    ludzi    i    zwierząt    skażonych    niebezpiecznymi substancjami        chemicznymi,        promieniotwórczymi (radiologicznymi   i   nuklearnymi)   i   biologicznymi   (także w   przypadku   pandemii   koronawirusa   CoVID-19   /   SARS- CoV-2,      bliskowschodniego      zespołu      oddechowego wywoływanego   przez   coronavirusa   MERS-CoV,   ptasiej grypy   A/H1N1,   afrykańskiego   pomoru   świń   ASF   oraz przeciwko   przetrwalnikom   wąglika).   Naszym   celem   jest szybkie    i    skuteczne    odkażenie    przy    równoczesnym generowaniu    minimalnej    ilości    ścieków    i    najniższym zużyciu   wody.   Dzięki   naszym   urządzeniom   FOBACON (przenośnym,     mobilnym     i     stacjonarnym)     możemy odkażać    zarówno    sprzęt,    jak    i    ludzi    i    zwierzęta    w sytuacji zagrożenia CBRN. Dekontaminacja   skażonych   osób   (w   tym   rannych)   jest szczególnym     zadaniem.     Środki     FOBACON     typu     P stosowane       do       dekontaminacji       są       testowane dermatologicznie     i     przyjazne     dla     skóry.     Nasze urządzenia        FOBACON        zapewniają        optymalne rozwiązanie     w     połączeniu     z     naszymi     środkami pianotwórczymi     -     z     myślą     o     szybkiej     gotowości operacyjnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. System   FOBACON   dostarczamy   w   wersji   przenośnej, mobilnej,    do    kontenerów    i    do    przyczep.    Posiadamy system     FOBACON     w     zróżnicowanych     rozmiarach: FOBACON    40T ,    FOBACON    40F ,    FOBACON    100 , FOBACON 200    oraz   Quick FOBACON II ,   . Środki      do      dekontaminacji      kombinezonów, sprzętu    ochronnego,    urządzeń    oraz    środków transportu: Środek   FOBACON   GT1    do   dekontaminacji   (może   być stosowany razem z preparatem GA1). Środek   FOBACON   GT3    do   dekontaminacji   (może   być używany razem z preparatem GC1). Środek   FOBACON   GA1    do   dekontaminacji   do   skażeń promieniotwórczych, zawierający kwas cytrynowy. Środek   FOBACON   GB3    (WOFASTERIL   +   ALCAPUR) do   dekontaminacji   skażeń   biologicznych   (dezynfekcji) zawierający   kwas   nadoctowy.   Zabija   bakterie,   wirusy, zarodniki   i   grzyby.   Sprawdzona   skuteczność   przeciwko przetrwalnikom wąglika, ASF, SARS-CoV-2 (COVID-19). Środek    FOBACON    GC1     do    dekontaminacji    skażeń chemicznych.    Zawiera    nadtlenek    wodoru.    Może    być stosowany razem z GT3. Środki do dekontaminacji osób: Środek    FOBACON    PA1     do    dekontaminacji    skóry    / osób z substancji radioaktywnych. Środek    FOBACON    PB1     do    dekontaminacji    skóry    / osób z substancji biologicznych. Środek   FOBACON   PC2    do   dekontaminacji skóry / osób z substancji chemicznych. Środek    FOBACON    GB3     do    dekontaminacji    skażeń biologicznych    (dezynfekcji),    skuteczny    w    przypadku wirusów   (także   koronawirusa   SARS-CoV-2)   w   stężeniu 0,5% może być stosowany do odkażania osób.  Dystrybucja: P.T.H. COMPART - Z.Dziembowski, 44-100 Gliwice, ul.Sowińskiego 5 (IMN Budynek C) T. (+48) 601413822, E. compart©fobacon.pl
Pobierz PDF Pobierz PDF
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU