ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl   -   www.fobacon.pl   -   www.dekontaminacja.gsm.pl   -   www.soyer.info.pl   -   www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
Dzień dobry, kontynuując   naszą   prawie   trzydziestoletnią   tradycję   dążymy   do doskonałości    oraz    nieustannie    pracujemy    nad    osiągnięciem najwyższej jakości w każdej dziedzinie naszej działalności. Spośród       szerokiego       wachlarza       produktów       i       usług postanowiliśmy skoncentrować się na kilku z nich: •  sprzęt do dekontaminacji i dezynfekcji •  poduszki podnoszące •  poduszki do uszczelniania cystern i zbiorników •  pneumatyczne korki do rurociągów i kanałów •  namioty i kabiny do dekontaminacji •  systemy podnoszenia i stabilizacji ciężarów •  hydrauliczny sprzęt ratowniczy •  detektory ofiar katastrof Ze   wzgędu   na   pandemię   korowirusa   CoVID-19   (SARS-CoV-2) na      naszej      stronie      www.fobacon.pl      zdecydowaliśmy      się szczególny   nacisk   położyć   na   prezentację   systemu   FOBACON opracowanego   w   celu   szybkiej   i   skutecznej   dekontaminacji   przy zastosowaniu     piany     dekontaminacyjnej.     Metoda     doskonale nadaje   się   do   odkażania   osiadłych   na   powierzchni   pojazdów, urządzeń    technicznych,    sprzętu    ochronnego,    kombinezonów, ludzi    i    zwierząt    substancji    niebezpiecznych:    biologicznych, chemicznych    i    radioaktywnych    przy    zastosowaniu    specjalnie opracowanych urządzeń i środków dekontaminacyjnych. Nowoczesne      technologie,      innowacyjne      rozwiązania      oraz wysoce     wyspecjalizowana     kadra     to     gwarancja     najwyższej jakości. Mając   nadzieję   na   owocną   współpracę   zapraszamy   Państwa   do zapoznania się z naszą ofertą.                                 Zespół                                 Centrum Sprzętu Ratowniczego                                 COMPART - Z.Dziembowski 
ratownictwo.com.pl
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

PL  |  EN  |  DE  |  RU  

THE
Dzień dobry, kontynuując   naszą   prawie   trzydziestoletnią   tradycję dążymy       do       doskonałości       oraz       nieustannie pracujemy   nad   osiągnięciem   najwyższej   jakości   w każdej dziedzinie naszej działalności. Spośród    szerokiego    wachlarza    produktów    i    usług postanowiliśmy skoncentrować się na kilku z nich: •  sprzęt do dekontaminacji i dezynfekcji •  poduszki podnoszące •  poduszki do uszczelniania cystern i zbiorników •  pneumatyczne korki do rurociągów i kanałów •  namioty i kabiny do dekontaminacji •  systemy podnoszenia i stabilizacji ciężarów •  hydrauliczny sprzęt ratowniczy •  detektory ofiar katastrof Ze    wzgędu    na    pandemię    korowirusa    CoVID-19 (SARS-CoV-2)    na    naszej    stronie    www.fobacon.pl zdecydowaliśmy   się   szczególny   nacisk   położyć   na prezentację   systemu   FOBACON   opracowanego   w celu     szybkiej     i     skutecznej     dekontaminacji     przy zastosowaniu     piany     dekontaminacyjnej.     Metoda doskonale    nadaje    się    do    odkażania    osiadłych    na powierzchni     pojazdów,     urządzeń     technicznych, sprzętu   ochronnego,   kombinezonów,   ludzi   i   zwierząt substancji          niebezpiecznych:          biologicznych, chemicznych    i    radioaktywnych    przy    zastosowaniu specjalnie     opracowanych     urządzeń     i     środków dekontaminacyjnych. Nowoczesne   technologie,   innowacyjne   rozwiązania oraz   wysoce   wyspecjalizowana   kadra   to   gwarancja najwyższej jakości. Mając   nadzieję   na   owocną   współpracę   zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.                                 Zespół                                 Centrum Sprzętu Ratowniczego                                 COMPART - Z.Dziembowski 
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu